News

Nieuwe basis antibioticabeleid overheid in 2016

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen UR een tussentijdse evaluatie van de UDD-regeling uitgevoerd. Dit rapport vormt samen met de rapporten van de Gezondheidsraad en Raad voor Dierenaangelegenheden, die eind van dit jaar

 De UDD-regeling is sinds 1 maart 2014 van kracht. Dit betekent dat alle antibiotica bij melkvee, varkens, vleeskalveren en vleeskuikens alleen 
nog door dierenartsen mogen worden toegediend. In verschillende sectoren is voor een aantal aandoeningen die als knelpunt worden ervaren een 
uitzondering gemaakt voor het toedienen en voorhanden hebben van tweedekeus-antibiotica. Deze uitzondering geldt voor een periode van twee jaar, tot 1 maart 2016.
 
Voormalig staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft toegezegd dat de UDD-regeling en de effecten van de preventieve maatregelen van de sectoren één 
jaar na invoering van de regeling worden geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot bijstelling van de regeling en de afspraken.

Bron: Veearts.nl
Geplaats op: 10-12-2015

Terug naar overzicht
Heberex © 2018 | Alle rechten voorbehouden