News

Detectie en behandeling ketose bij melkvee kan beter

Ketose is een stofwisselingsaandoening die bij melkkoeien kort na het afkalven kan optreden. Saskia van der Drift onderzocht verschillende aspecten van ketose. Zij doet onder andere aanbevelingen voor de detectie en behandeling van deze aandoening. Van de

Van der Drift vond aanwijzingen dat de mate van eiwitafbraak in de spieren rondom het afkalven een rol een rol speelt bij het ontstaan van deze aandoening. Daarnaast voerde ze een omvangrijke veldstudie uit, waaruit bleek dat 11,2% van de koeien in Nederland ketose had in de eerste twee maanden na het afkalven. Op basis van deze studie ontwikkelde ze een statistisch model om ketose te kunnen vaststellen bij de koeien tijdens de routinematige melkcontrole op melkveebedrijven. Het model maakt een inschatting van de kans dat een koe ketose heeft op basis van het gehalte van bepaalde stoffen in de melk en koe- en seizoensgegevens. Zo’n routinematige detectie biedt de veehouder de mogelijkheid om tijdig maatregelen te nemen als het percentage koeien met ketose te hoog wordt.

In haar proefschrift beschrijft Saskia van der Drift ook wat de beste behandeling is voor koeien die als gevolg van ketose ziekteverschijnselen ontwikkelen. Ze ontdekte dat koeien beter herstellen als ze naast een oraal supplement in de vorm van propyleenglycol ook een injectie met glucocorticosteroïden krijgen. Van der Schrift beschrijft dat er genetische variatie bestaat in de aanleg van koeien om na het afkalven ketose te ontwikkelen. Kennis over deze variatie kan in de toekomst wellicht benut worden in fokprogramma's om op die manier de gezondheid van de melkveestapel te bevorderen.

bron: Universiteit Utrecht, 19/02/13

Geplaats op: 22-02-2013

Terug naar overzicht
Heberex © 2018 | Alle rechten voorbehouden