News

Afwijkende geboorten door Schmallenbergvirus speelt vooral in Nederland en Belgiƫ

Het Schmallenbergvirus lijkt vooral in Nederland en België tot afwijkingen bij de geboorten van runderen, schapen en geiten misvormde dieren leiden. Dat valt af te leiden uit een brief van staatsecreataris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) aan de Tweede Kamer. In Nederland is het virus op 40 schapenbedrijven en 1 geitenbedrijf aangetoond, en in Belgie op 9 (inmiddels 11, red.) schapenbedrijven. In Duitsland is het virus inmiddels gevonden in een misvormd kalf. In Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk zijn nog geen afwijkingen gemeld. Frankrijk heeft inmiddels ook een
officiële meldplicht ingesteld.

Het Schmallenbergvirus is wereldwijd niet eerder aangetoond, wel is het sterk verwant aan andere virussen binnen de Orthobunya-virusfamilie. Dit heeft mede tot gevolg dat er nog veel vragen zijn over o.a. de karakteristieken, introductie en verspreiding van dit virus. De analyse wordt nog extra bemoeilijkt door het feit dat de verschijnselen die we nu waarnemen het gevolg zijn van een infectie die waarschijnlijk al enkele maanden geleden heeft plaatsgevonden.

Bleker zet daarom nu maximaal in op (wetenschappelijk) vervolgonderzoek en heeft Eurocommissaris Dalli gevraagd dit onderzoek te ondersteunen. De onderzoekers van onder andere de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), het Centraal veterinair Instituut (CVI) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stemmen de aanpak deze week af met hun Duitse collega’s en partners uit het (farmaceutische) bedrijfsleven om wederzijdse expertise te benutten en dubbelingen te voorkomen. Er zijn vier onderzoeksgebieden benoemd (diagnostiek, vaccinontwikkeling, epidemiologie, viruskarakterisering), waarbij de hoogste prioriteit is toegekend aan de ontwikkeling van een test die afweerstoffen tegen het virus kan aantonen.

Europese meldingsplicht
De ontwikkelingen rondom het Schmallenbergvirus staan nadrukkelijk geagendeerd op de bijeenkomst van het Standing Committee on The Food Chain and Animal Health (SCoFCAH) op 11 januari in Brussel. Nederland zal hierin de andere lidstaten nadrukkelijk wijzen op de noodzaak tot gezamenlijk onderzoek. Eerder heeft Bleker de Europese Commissie al gevraagd om op Europees niveau een meldplicht in te stellen in relatie tot het Schmallenbergvirus, zodat ook vanuit Europees perspectief beter inzicht in de omvang en verspreiding van deze problematiek kan worden verkregen. Dit verzoek zal Nederland ook in het SCoFCAH opnieuw aan de orde stellen.

bron: Ministerie van EL&I, 05/01/12

Geplaats op: 07-01-2012

Terug naar overzicht
Heberex © 2018 | Alle rechten voorbehouden